Hermēneus (Number 13 – Year 2011)

ISSN: 1139-7489 – Nº 13 / 2011

CONTENTS

INTRODUCTION

ARTICLES

REVIEWS

TRANSLATIONS

DIVERS

 •  
  H E R M Ē N E U S
  Revista de Traducción e Interpretación

   
  V E R T E R E
  Monográficos de la Revista Hermēneus

   
  D I S B A B E L I A
  Colección Hermēneus de Traducciones Ignotas

 • Dirección

  Facultad de Traducción e Interpretación
  Campus Universitario Duques de Soria
  42004 Soria (España)

  Correo-e: hermeneus.trad@uva.es           juanmiguel.zarandona@uva.es

  Tel: + 34 975 129 174 / +34 975 129 100
  Fax: + 34 975 129 101